Garantija

Toyota vienmēr vissvarīgākais ir klients. Mēs ceram, ka mūsu klienti savā darbībā vienmēr varēs paļauties uz Toyota. Tāpēc mūsu mērķis ir radīt automašīnas, kas vienmēr atbilstu visaugstākajām prasībām un apmierinātu Jūsu vajadzības. Ar mūsu produkcijai doto drošo garantiju nodrošinām to lielisko kvalitāti. Mūsu izpratne ir šāda: veltot pūles pilnībā ērtas un drošas Toyota izveidei un ievērojot kvalitātes prasības, nodrošinām pilnīgu klientu apmierinātību. Tāpēc varam teikt, ka Toyota ir maksimāli ergonomiska automašīna, un esam pārliecināti, ka Toyota piedāvās klientiem braukšanas prieku uz daudziem gadiem.
 
Īss Toyota garantijas perioda un noteikumu pārskats

Vispārīgā garantija 3 gadi/100 000 km 1
Garantija pret virsmu rūsēšanu, krāsu klājuma garantija 3 gadi2
Garantija pret caurrūsēšanu komerciālās automašīnas 6 gadi/vieglās automašīnas 12 gadi 3, 4, 5

1 Atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais.
2 Izņemot pikapa (Hilux) kasti, kurai ir viena gada garantija.
3 Izņemot pikapa (Hilux) kasti, kurai ir triju gadu garantija.
4 Komerciālās automašīnas ir: Hiace, Dyna, Hilux un to modifikācijas.
5 Modeļiem, kuru ražošana Eiropas tirgum ir pārtraukta, garantija var būt atšķirīga.

Toyota garantijas vispārīgie noteikumi

Garantija sedz visus defektus, kas tiek konstatēti, lietojot automašīnu kā labam saimniekam, triju gadu vai 100 000 km* nobraukuma laikā un izriet no automašīnas ražošanas vai montāžas gaitā pieļautajām kļūdām. Pirmajā gadā nobraukuma ierobežojuma nav.

* Atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais.

Virsmas rūsēšana un krāsošanas darbi

Garantija neatkarīgi no nobraukuma triju gadu laikā1, 2 ietver uz virsbūves paneļiem konstatējamu virsmas rūsēšanu un krāsas defektus, ja tie radušies ražotāja izvēlētu nepareizu materiālu lietošanas vai nepareizu darba paņēmienu dēļ.


1 Izņemot pikapa kasti, kurai ir viena gada garantija.
2 Dyna garantija ir spēkā tikai kabīnei.

Caurrūsēšana

Materiāla vai ražošanas kļūdu dēļ radušos rūsas caurumus automašīnas virsbūvē (t.i., virsbūvi šķērsojoši rūsas caurumi, kas sākušies no iekšpuses) garantija sedz neatkarīgi no nobraukuma 6 (komerciālās automašīnas) vai 12 (vieglās automašīnas) gadu laikā*. Ar virsbūvi saprot Toyota oriģinālos metāla virsbūves paneļus, tostarp dzinēja pārsegu, durvis, bagāžas nodalījuma vāku un grīdas paneļus; šeit neietilpst pie virsbūves stiprināmās detaļas, piemēram, dekoratīvās līstes, durvju rokturi, buferi un eņģes.

* Izņemot pikapa kasti, kurai ir triju gadu garantija.

Toyota Prius (II paaudze 2003 - 2009) hibrīdsistēmas detaļu garantija

Garantija ietver visus defektus, kas tiek konstatēti, lietojot automašīnu kā labam saimniekam, astoņu gadu vai 160 000 km nobraukuma laikā, un izriet no automašīnas ražošanas vai montāžas gaitā pieļautajām kļūdām šādām detaļām:

- hibrīdsistēmas akumulators;
- hibrīdsistēmas akumulatora vadības dators;
- hibrīda piedziņas vadības dators;
- hibrīdsistēmas inverters;
- hibrīdsistēmas pārnesumkārba.

Toyota Prius (I un III paaudze 1997 – 2003 & 2009 ... ) hibrīdsistēmas detaļu garantija

Garantija ietver visus defektus, kas tiek konstatēti, lietojot automašīnu kā labam saimniekam, piecu gadu vai 100 000 km nobraukuma laikā un izriet no automašīnas ražošanas vai montāžas gaitā pieļautajām kļūdām šādām detaļām:

- hibrīdsistēmas akumulators;
- hibrīdsistēmas akumulatora vadības dators;
- hibrīda piedziņas vadības dators;
- hibrīdsistēmas inverters.

Toyota vispārīgie garantijas noteikumi

Kur Toyota garantijas noteikumi ir spēkā?

Šeit norādītie garantijas noteikumi ir spēkā šādās valstīs: Andora, Austrija, Beļģija, Bosnija un Hercegovina, Bulgārija, Igaunija, Dānija, bijusī Dienvidslāvijas Republika Maķedonija (FYROM), Gibraltārs, Sanmarīno, Spānija, Holande, Lielbritānija, Horvātija, Īrija, Īslande, Itālija, Grieķija, Kipra, Latvija, Lietuva, Lihtenšteina, Luksemburga, Malta, Monako, Norvēģija, Polija, Portugāle, Francija, Zviedrija, Rumānija, Vācija, Serbija, Melnkalne, Slovākija, Slovēnija, Somija, Šveice, Turcija (ES daļa), Čehija, Ungārija. Ceļojot uz ārvalsti, kura nav minēta iepriekš, iesakām papildu informācijas saņemšanai griezties Toyota pilnvarotā pārstāvniecībā.

Kad garantija stājas spēkā?

Garantijas periods sākas no datuma, kad automašīna tiek nodota pirmajam mazumtirdzniecības pircējam. Garantijas perioda sākuma datums ir norādīts automašīnas garantijas un apkopes grāmatā.

Vai par garantijas ietvertajiem remontdarbiem tiek ņemta maksa?

Netiek ņemta. Toyota pārstāvniecība veic garantijas ietvertos remontdarbus bez maksas, t.sk. bez maksas ir arī rezerves daļas.

Vai bojātās detaļas tiek labotas vai aizvietotas?

Toyota lemj par to, vai bojātā detaļa ir labojama vai aizvietojama. Neatkarīgi no remonta metodes aizvietotajai vai labotajai detaļai paliek spēkā automašīnas garantija.

Vai garantijas periodā aizvietotajām detaļām ir garantija?

Garantijas periodā aizvietotajām detaļām tiek dota garantija, kas ilgst līdz automašīnas sākotnējā garantijas perioda beigām.

Kādi ir garantijas noteikumi?

- Īpašniekam jānodrošina, lai automašīnas lietošana un apkope notiktu atbilstoši ražotāja norādījumiem un instrukcijām, kas norādītas automašīnas īpašnieka rokasgrāmatā, īsajā informācijā par automašīnu, kā arī garantijas un apkopes grāmatā. Ja tās netiek ievērotas, Toyota garantija nav spēkā.
- Īpašnieks atbild par to, lai automašīnai veiktās apkopes tiktu atspoguļotas arī dokumentos (garantijas un apkopes grāmatā).
- Konstatējot bojājumu, kuram nepieciešams garantijas remonts, automašīna iespējami ātri jānogādā tuvākajā Toyota pārstāvniecībā, lai bojājums nepadziļinātos un nerastos nepieciešamība veikt par sākotnējo lielāka apjoma remontu.

Vai garantija ietver arī riepas?

Riepām ir spēkā atsevišķa garantija, kuru dod riepu ražotājs. Papildu informāciju iespējams saņemt Toyota tirdzniecības pārstāvniecībās.

Kas notiek, mainoties Toyota īpašniekam?

Toyota garantija kopā ar automašīnu automātiski un bez maksas pāriet nākamajam īpašniekam.

Ko Toyota garantija neietver

Toyota piedāvā plašu garantijas paketi, kas sniedz pārliecību par Toyota kvalitāti. Toyota garantija ietver no ražošanas vai montāžas kļūdām izrietošu defektu novēršanas izdevumus.

 

Tādējādi garantija neietver:

Normālais nolietojums

Normāla ārējā ietekme, vibrācija, dilšana, piemēram, krāsas izbalēšana vai blāvums.

Apkopes izdevumi

Parasto apkopes darbu, piemēram, dzinēja regulēšanas, šķidrumu un filtru maiņas, eļļošanas darbu, tīrīšanas un pulēšanas, aizdedzes sveču un drošinātāju, kā arī logu tīrītāju slotiņu, bremžu uzliku un sajūga berzes pārklājumu maiņas, riteņu savirzes regulēšanas, izdevumus vispārīgā gadījumā sedz automašīnas īpašnieks. Ja minētie remontdarbi izrādās nepieciešami kā garantijas remonta daļa, garantija tiek attiecināta arī uz tiem.

Bojājumi automašīnām ar mainītu nobraukuma rādījumu

Bojājumi, kas tiek konstatēti automašīnai, kuras nobraukuma rādītāji ir mainīti.

Bojāgājušu vai pilnībā sabojātu automašīnu bojājumi

Bojājumi automašīnai, kuru finanšu institūcija vai apdrošināšanas devējs ir izsludinājis par bojā gājušu vai pilnībā sabojātu.

Automašīnas īpašnieka negūtie ienākumi un citi līdzīgi zaudējumi

Automašīnas īpašnieka vai lietotāja negūtie ienākumi un citi zaudējumi, kas nav tieši mantiski zaudējumi, tostarp, taču ne tikai ar neērtībām, transportu, telefonu un izmitināšanu saistītie izdevumi, kā arī ar personālu vai mantas zaudējumu saistītie izdevumi.

Bojājumi, kurus tieši vai netieši izraisījuši šādi faktori:

- ugunsgrēks, vandalisms, avārija vai zādzība;
- nepareiza lietošana (piemēram, dzinēja vai automašīnas pārslogošana, sacīkstes) vai nolaidība;
- citur nekā Toyota pilnvarotā remontdarbnīcā veikti remontdarbi;
- rezerves daļu uzstādīšana, kas nav Toyota oriģinālās rezerves daļas vai tām pielīdzināmas kvalitātes rezerves daļas;
- automašīnas patvaļīga uzlabošana vai rūpnīcas specifikācijas grozīšana;
- Toyota neakceptēta papildaprīkojuma uzstādīšana uz automašīnas;
- nepietiekama apkope, tostarp šķidrumu lietošana, kas nav minēti īpašnieka rokasgrāmatā, īsajā aprakstā vai garantijas un apkopes grāmatā;
- nepārvarama vara (force majeure).

 

Toyota ir tiesības grozīt garantijas informācijas saturu bez iepriekšējas paziņošanas.