Komanda

 

Māris Zvejnieks
Servisa direktors
Talr.: 26672266
e-pasts:

maris.zvejnieks@liga-z.lv

 

Jeļena Vaivode
Galvenā grāmatvede
Talr.: 22020555
e-pasts:
jelena.vaivode@liga-z.lv

 

Daila Paegle
Grāmatvede
Fakss.: 64224222
e-pasts:
daila.paegle@liga-z.lv
 
Jānis Mugins
Konsultants automašīnu tirdzniecībā
Talr.: 20252988
e-pasts:
janis.mugins@liga-z.v
 

Didzis Mangalis
Rez. daļu vecākais pārdevējs
Talr.: 29138554
e-pasts:
mangalis.didzis@liga-z.lv